bevilja

beviljar

beviljade

beviljat

bevilja

Verb
Vanligast
  • "Jag kan inte bevilja din begäran"
  • "De beviljade honom 800 pund året"

Synonymer

starkt medgivande
  • "Ledningen har beviljat en löneförhöjning"
  • "Frihandel beviljades de Västindiska öarna"

Synonymer

avsätta medel till visst ändamål
  • "Regeringen har beviljat 60 miljoner kronor över en treårsperiod."

Synonymer

  • "Hans anspråk beviljades"
  • "Jag beviljades 100 pund om dagen för reseutgifter."

Synonymer