allocation

allocations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet allocation har 4 betydelser

  • Inom trädgårdskonst
  • Inom ekonomi
  • Inom data
  • Inom norgespec
trädgårdskonst
ekonomi
data
norgespec

Vanligast betydelse av ordet allocation inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Synonymer till allocation (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till allocation (inom trädgårdskonst)

Vanlig betydelse av ordet allocation inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till allocation (inom ekonomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet allocation inom data

(computer science) the assignment of particular areas of a magnetic disk to particular data or instructions

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till allocation (inom data)

Ordet allocation inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Möjliga synonymer till allocation (inom norgespec)

Diskussion om ordet allocation