överhetsperson

överhetspersonen

överhetspersoner

överhetspersonerna

Substantiv