weary

wearier
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet weary

  • "`aweary' is archaic"

Översättningar

Synonymer till weary

Möjliga synonymer till weary

weary

wearied
wearied
weary
Verb

Översättningar

Ordet weary har 3 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom kläder
  • Inom ålderdomlig
fordon
kläder
ålderdomlig

Ordet weary inom fordon

Översättningar

Möjliga synonymer till weary

Ordet weary inom kläder

Synonymer till weary

Möjliga synonymer till weary

Ordet weary inom ålderdomlig

Översättningar

Synonymer till weary

Möjliga synonymer till weary