jade

[jade eller jäjd]
jaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • yu  [ mineral ]
 • jade  [ mineral ]

Hur uttalas ordet jade?

[jade eller jäjd]

Hur används ordet jade

 • "Han jade inga kläder utan bara ett plastskynke och två olika flipflops som han hade hittat."
 • "Tvisten gäller en journalist som bör- jade på SVT som vikarie 1999 och som varit tillsvidareanställd sedan 2007."
 • "Flickan hade problem i skolan och bör- jade må dåligt."
 • "För tretton år sedan, när Sverige bör- jade föra statistik, dog nästan var fjärde person över 75 som drabbades."
 • "Blodcentralens verksamhetschef Per Bjellerup menar att han inte hade nå- got annat val eftersom blodlagren bör- jade sina."
 • "- Butikens allt större svinn och hennes höga försäljning av plastpåsar avslö- jade henne, säger kammaråklagare Catarina Thiel till tidningen Metro."
 • "Sedan de motorstarka EU-mopederna bör- jade säljas 2000 har antalet olyckor med döda eller skadade fördubblats."
 • "Grunden till 86-åringens förmögenhet lades av hans far som bör- jade investera i aktier på 1930-talet."
 • "De bör- jade sedan gå mot Sergels torg."
 • "De bör- jade sedan gå mot Sergels torg."

Vad betyder jade inom mineral ?

Fotograf: Wikipedia
Fotograf: Kjetil r
Jade är det sammanfattande namnet för två olika, oftast gröna, mineral när de används som ädelstenar och för konsthantverk: nefrit och jadeit. Jade varierar i färg från mycket mörkt grön till vit. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jade

Översättningar

Engelska
 • yu  [ mineral ]
 • jade  [ mineral ]

jade

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder jade inom generell ?

similar to the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green

Översättningar

Synonymer till jade

jade

jades
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet jade har 6 betydelser

 • Inom mineral
 • Inom häst
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom nedsättande
 • Inom data
mineral
häst
slang
generell
nedsättande
data

Ordet jade inom mineral

Översättningar

Svenska
 • jade  [ mineral ]

Synonymer till jade

Möjliga synonymer till jade

 • yu [ mineral ]

Ordet jade inom häst

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till jade

Ordet jade inom slang

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till jade

Ordet jade inom generell

a semiprecious gemstone that takes a high polish; is usually green but sometimes whitish; consists of jadeite or nephrite

Synonymer till jade

Ordet jade inom nedsättande

Synonymer till jade

Möjliga synonymer till jade

 • tramp [ american english ]

Ordet jade inom data

Synonymer till jade

Möjliga synonymer till jade

jade

jade
jaded
jaded
Verb

Översättningar

Ordet jade har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom kläder
generell
generell
kläder

Ordet jade inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till jade

Ordet jade inom generell

Synonymer till jade

Ordet jade inom kläder

Synonymer till jade

Möjliga synonymer till jade

JADE

Substantiv

Vad betyder JADE inom förkortning, data ?

Java Addition to the Default System

Synonymer till JADE