vaticinate

vaticinate
vaticinated
vaticinated
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet vaticinate