second-guess

second-guess
second-guessed
second-guessed
Verb

Synonymer till second-guess

Ordet second-guess har 2 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom amerikansk engelska, vardagligt
meteorologi
amerikansk engelska, vardagligt

Ordet second-guess inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till second-guess (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till second-guess (inom meteorologi)

Ordet second-guess inom amerikansk engelska, vardagligt

be wise after the event

Översättningar (inom amerikansk engelska, vardagligt)

Synonymer till second-guess (inom amerikansk engelska, vardagligt)

Möjliga synonymer till second-guess (inom amerikansk engelska, vardagligt)

Diskussion om ordet second-guess

  • MintPastille - 2009-10-12

    Hur kan det båda vara 'förutsäga' och 'efterklok'? Motsäger inte definitionerna varandra?