prophesy

prophesy
prophesied
prophesied
Verb

Översättningar

Synonymer till prophesy

Ordet prophesy har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder prophesy inom generell ?

predict or reveal through, or as if through, divine inspiration

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till prophesy (inom generell)

Ordet prophesy inom vardagligt

foretell by divine inspiration

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till prophesy (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till prophesy (inom vardagligt)

Diskussion om ordet prophesy

 • - 2009-03-18

  mycket bra grabb

 • - 2009-03-18

  förutspå, förutsäga

 • EliasN - 2013-09-11

  profetera