secondguess

secondguess
secondguessed
secondguessed
Verb

Översättningar

Synonymer till secondguess

Ordet secondguess har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder secondguess inom vardagligt ?

attempt to anticipate or predict

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till secondguess (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till secondguess (inom vardagligt)

Ordet secondguess inom generell

evaluate or criticize with hindsight

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till secondguess (inom generell)

Diskussion om ordet secondguess