vakuolisering

vakuoliseringen

(-)(-)
Substantiv
biologi
blåsbildning, hålrumsbildning