väga

väger
vägde
vägt
Verb

Översättningar

Synonymer till väga

Hur böjs ordet väga på svenska?

Presens: väger
Preteritum: vägde
Supinum: vägt

Hur används ordet väga

 • "Målsägandebiträdet berätta också om hur noggrant 41-åringen gått till väga, har haft daglig kontakt med dem och hur han exempelvis vunnit föräldrars förtroende för att få bjuda pojkarna till sin bostad."
 • "Det vill vi väga in och se om vi kan skapa en bättre modell för åldersbedömning."
 • "En tjur kan väga upp till 900 kg."
 • "Kollegor från hela landet ringde och frågade hur vi hade gått till väga och lyckades också få sitt friskvårdsbidrag, säger Susanna Wigow, arbetsmiljöombud på Polisförbundet i region syd."
 • "Men det finns undantag där arbetsgivaren kan väga intressen av att polisanmäla för att beivra brott, mot att personen som blivit offer har intressen av att inte behöva delta i en eventuell rättegång och få händelsen uppspelad för sig på nytt."
 • "Det vill vi väga in och se om vi kan skapa en bättre modell för åldersbedömning, säger Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH."
 • "Det är upp till arbetsmiljöverket att väga dessa utlåtanden mot varandra, säger Peter Lilja till tidningen."
 • "Nästa mål skulle förstås väga tyngre än bly och drygt fyra minuter in i den tredje perioden kom det då Jacob Olofsson gav Timrå ledningen."
 • "Försäkringskassan följer lagen men hade kunnat väga in humanitära skäl i beslutet kring cancersjuka Veronika Fredrikssons sjukpenning."
 • "En vuxen visent kan väga upp till ett ton och är Europas största nu levande landdäggdjur."

Vad betyder väga inom ekonomi ?

ha en viss massa eller tyngd

Möjliga synonymer till väga

Möjliga synonymer till väga

Diskussion om ordet väga

vägande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet vägande

 • "– Det fanns många anledningar, men det var en väldigt tungt vägande faktor."
 • "Lantbrukarnas riksförbund, LRF, menar att det finns tungt vägande skäl till att en jordkabel är att föredra."
 • "Andra tungt vägande orsaker är fler hastighetskameror som inneburit att snitthastigheten på vägarna har sjunkit, fler rondeller och inte minst att bilarna blir allt säkrare."
 • "– Sveriges säkerhet är ett väldigt tungt vägande skäl, säger rättens ordförande Ulrika Melin."
 • "Det här är en tungt vägande anledning till att vi har tagit beslutet att börja reducera vår närvaro i regionen."
 • "” Då fann tingsrätten och hovrätten att det fanns flera tungt vägande riskfaktorer och att risken för att han skulle återfalla i brottslighet av allvarligt slag var såväl konkret som beaktansvärd."
 • "Men de positiva faktorerna i arbetslivet är också tungt vägande."
 • "Erkännandet var tungt vägande i åtalet mot männen, och 30-åringen dömdes till tio års fängelse i tingsrätten."
 • "– Det tyngst vägande skälet som styrelsen fäster störst vikt vid att Kahlin och Klinker la ett eget budgetförslag i Laholm den 29 november."
 • "– I detta fallet är det en oerhört tragisk utveckling, det finns ett anhörigperspektiv på detta som är väldigt tungt vägande och att det är ett synnerligen allvarligt brott."

Diskussion om ordet vägande

vägande

Adverb

Översättningar

Diskussion om ordet vägande