unifiering

unifieringen

(-)(-)
Substantiv
Föra samman och göra enhetlig

Synonymer