transponering

transponeringen

(-)(-)
Substantiv
musik