tie-up

tie-ups
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet tie-up har 4 betydelser

  • Inom skogsbruk
  • Inom textil
  • Inom organisation
  • Inom musik
skogsbruk
textil
organisation
musik

Ordet tie-up inom skogsbruk

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till tie-up

Ordet tie-up inom textil

Översättningar

Svenska

Ordet tie-up inom organisation

Synonymer till tie-up

Möjliga synonymer till tie-up

Ordet tie-up inom musik

Synonymer till tie-up