tappa huvudet

Verb [-]

Relaterat till tappa huvudet

dårskap

känsla

överkänslighet

oduglighet

ovisshet

Diskussion om ordet tappa huvudet