sweeten

sweeten
sweetened
sweetened
Verb

Synonymer till sweeten

Hur används ordet sweeten

  • "sweeten a deal"

Ordet sweeten har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teknik
generell
teknik

Vad betyder sweeten inom generell, generell ?

make sweeter, more pleasant, or more agreeable

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till sweeten (inom generell)

Ordet sweeten inom teknik

make sweeter in taste

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till sweeten (inom teknik)

Möjliga synonymer till sweeten (inom teknik)

Diskussion om ordet sweeten