spelfilm

spelfilmen

spelfilmer

spelfilmerna

Substantiv
film kultur
spelfilm
Spelfilm är en film som är baserad på ett manuskript med detaljerade scenanvisningar som genomförs av skådespelare.[1] Spelfilm står i motsats till dokumentärfilm och animerad film. Ibland används den engelska termen live-action, för att betona den senare distinktionen.