sludge

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sludge

Ordet sludge har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom geologi
botanik
generell
geologi

Ordet sludge inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till sludge (inom botanik)

Möjliga synonymer till sludge (inom botanik)

Ordet sludge inom generell

the precipitate produced by sewage treatment

Ordet sludge inom geologi

any thick messy substance

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till sludge (inom geologi)

Möjliga synonymer till sludge (inom geologi)

Diskussion om ordet sludge