simplicity

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet simplicity

  • "the simplicity of a crystal"
  • "they took advantage of her simplicity"

Ordet simplicity har 6 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom aktier
  • Inom generell
sjöfart
generell
generell
generell
aktier
generell

Ordet simplicity inom generell

the quality of being simple or uncompounded

Synonymer till simplicity

Ordet simplicity inom generell

a lack of penetration or subtlety

Synonymer till simplicity

Ordet simplicity inom generell

absence of affectation or pretense

Ordet simplicity inom aktier

Synonymer till simplicity

Ordet simplicity inom generell

Synonymer till simplicity