sign away

sign away
signed away
signed away
Verb

Översättningar

Synonymer till sign away

Hur används ordet sign away

  • "She signed away her rights"

Vad betyder sign away inom kläder ?

formally assign ownership of

Möjliga synonymer till sign away

Diskussion om ordet sign away