sexologi

sexologin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet sexologi

  • "- Kan man bara undvika ett övergrepp på ett barn har man räddat ett liv, säger Stefan Arver, chef för enheten för andrologi och sexologi på Karolinska sjukhuset i Stockholm"
  • "Målet är att få de som befinner i riskzonen i behandling för att på så vis minska antalet barn som utsätts för sexuella övergrepp, säger Katarina Öberg, psykolog på enheten för andrologi och sexologi på Karolinska sjukhuset i Stockholm"
  • "För att ifrågasätta detta har Butt åberopat en specialist i klinisk sexologi."
  • "Det är några av frågorna som Centrum för sexologi och sexualitetsstudier ställt till 500 skåningar mellan 35 och 55 år."
  • "– Dessutom lever vi mitt i en korseld av sexuella normer om hur man ska vara och inte vara, säger Charlotta Löfgren-Mårtenson, professor i sexologi, som just nu undersöker skåningarnas sexvanor."
  • "Enligt Charlotta Löfgren-Mårtenson, professor vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö högskola, har bland annat internet fört med sig en ökad öppenhet kring sex."

Relaterat till sexologi

anatomi

sexualitet

Diskussion om ordet sexologi