mellangård

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet mellangård

  • "I Helsingborg har en grupp tagit fram ett hjälpmedel, en liten flärp av plast som barnmorskan lägger i slidans yttre bakre del och mellangård när barnents huvud syns några centimeter."
  • "Finland nämns ofta som en förebild, med det så kallade finska greppet, ett förebyggande handgrepp för att stödja kvinnans mellangård när huvudet passerar ut."
  • "– Det finska greppet är egentligen ett handgrepp som vi använder för att skydda kvinnans mellangård när barnet föds fram, säger Karin Johnson, barnmorska vid Södersjukhuset."
  • "En tunn eller kort mellangård kan vara tecken på att en muskel gått av, medan mellangården hos friska kvinnor ofta är tjockare och längre."
  • "– En tjock mellangård betyder att alla muskler och muskelfiber samlas där och inte ligger av någon annanstans, säger Nina Rose."
  • "Det så kallade finska greppet innebär att barnmorskan bromsar och styr barnets huvud, och på så sätt skyddar kvinnans mellangård."
  • "Hangreppet innebär att barnmorskan bromsar barnets huvud och skyddar kvinnans mellangård."

Vad betyder mellangård inom anatomi ?

Fotograf: Wikipedia
den del av (människo-)kroppen mellan de yttre könsorganen och anus

Möjliga synonymer till mellangård

Relaterat till mellangård

anatomi

Diskussion om ordet mellangård

  • - 2010-08-03

    perineum