scouring

Substantiv

Översättningar

Synonymer till scouring

Hur används ordet scouring

 • "scouring the entire area revealed nothing"

Ordet scouring har 3 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom generell
 • Inom botanik
geologi
generell
botanik

Ordet scouring inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till scouring (inom geologi)

Ordet scouring inom generell

moving over territory to search for something

Ordet scouring inom botanik

Synonymer till scouring (inom botanik)

Diskussion om ordet scouring

scour

scour
scoured
scoured
Verb

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till scour (inom botanik)

Hur används ordet scour

 • "The police scoured the country for the fugitive"

Ordet scour har 6 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom textil
 • Inom veterinärmedicin
 • Inom generell
 • Inom botanik
 • Inom geologi
ålderdomlig
textil
veterinärmedicin
generell
botanik
geologi

Ordet scour inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till scour (inom ålderdomlig)

Ordet scour inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska
 • rensa  [ bildligt, textil ]

Ordet scour inom veterinärmedicin

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Svenska
 • laxera  [ veterinärmedicin ]

Ordet scour inom generell

examine minutely

Ordet scour inom botanik

Synonymer till scour (inom botanik)

Ordet scour inom geologi

scour a surface

Synonymer till scour (inom geologi)

Möjliga synonymer till scour (inom geologi)

Diskussion om ordet scour