samordna

samordnar

samordnade

samordnat

samordna

Verb
  • "När det mer specifikt gäller kampen mot terrorism föreslår vi en betydande ökning av de verksamhetsresurser som ges till Eurojust, samtidigt som vi med närmare 30 procent ökar anslagen till det pilotprojekt som parlamentet ville ha för att mer effektivt samordna resurserna för att förebygga och möta terroristhotet. europarl.europa.eu"

Synonymer

Övrig relation