runaway

runaways
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till runaway

Ordet runaway har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder runaway inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till runaway (inom generell)

Ordet runaway inom vardagligt

an easy victory

Synonymer till runaway (inom vardagligt)

Diskussion om ordet runaway

runaway

Adjektiv

Översättningar (inom vardagligt)

Hur används ordet runaway

  • "runaway inflation"

Vad betyder runaway inom barn ?

completely out of control

Möjliga synonymer till runaway

Diskussion om ordet runaway

run away

ran away
run away
run away
Verb

Översättningar

Hur används ordet run away

  • "Industry is running away with us all"

Ordet run away har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom sport
  • Inom häst
politik
sport
häst

Ordet run away inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till run away (inom politik)

Möjliga synonymer till run away (inom politik)

Ordet run away inom sport

escape from the control of

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till run away (inom sport)

Ordet run away inom häst

Översättningar (inom häst)

Synonymer till run away (inom häst)

Möjliga synonymer till run away (inom häst)

Diskussion om ordet run away