round off

round off
rounded off
rounded off
Verb

Översättningar

Synonymer till round off

Hur används ordet round off

  • "round off the amount"

Ordet round off har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom skor
  • Inom musik
ALLMÄNT
generell
skor
musik

Ordet round off inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Ordet round off inom generell

Synonymer till round off (inom generell)

Ordet round off inom skor

Synonymer till round off (inom skor)

Ordet round off inom musik

express as a round number

Synonymer till round off (inom musik)

Möjliga synonymer till round off (inom musik)

Diskussion om ordet round off