pick out

pick out
picked out
picked out
Verb

Översättningar

Ordet pick out har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
lingvistik
militärväsen
generell

Ordet pick out inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Ordet pick out inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till pick out (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till pick out (inom militärväsen)

Ordet pick out inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till pick out (inom generell)

Möjliga synonymer till pick out (inom generell)

Diskussion om ordet pick out

kick-out

kick-outs
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet kick-out