ovanstående

Adverb

Översättningar

Synonymer till ovanstående

Hur används ordet ovanstående

 • "ovanstående priser inkluderar moms"
 • "Jag skulle heller inte lämna en fest pga av att något av ovanstående inte passar mig ”, skriver Emilie Pilthammar i ett sms till Kvällsposten."
 • "Primärvårdens resultat ingår inte i ovanstående nationella siffror, men även där finns förbättringspotential kring klädreglerna."
 • "” Vi förstår att denna information kan skapa oro, men väljer ändå att uppmärksamma alla vårdnadshavare på att ovanstående har hänt i förebyggande syfte ”."
 • "Flertalet av ovanstående brottsgärningar fångades på film, något som varit avgörande i bevisföringen."
 • "Skatteverket gör utifrån ovanstående resonemang den bedömningen att underlaget för fastighetsbolagets hyressättning kan anses bristfälligt från marknadsmässig utgångspunkt och därför bör ifrågasättas. ”"
 • "Har du frågor om ovanstående ring"
 • "I senaste avsnittet av SVT:s Agenda diskuterades ovanstående faktum och vikten av en bra integration."
 • "Den totala löneskillnaden mellan könen, utan hänsyn tagen till ovanstående faktorer, var 13,2 procent."
 • "Men även om inkomsterna skulle sjunka av något av ovanstående skäl brukar de flesta kunna bo kvar som förut."
 • "Men idag torde vara första gången han fäller ovanstående kommentar om en finanskris."

Vad betyder ovanstående inom generell ?

som står ovanför (längre upp, bokstavligt) något; som står tidigare i texten

Möjliga synonymer till ovanstående

Diskussion om ordet ovanstående

ovanstående

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet ovanstående

 • "Jag skulle heller inte lämna en fest pga av att något av ovanstående inte passar mig ”, skriver Emilie Pilthammar i ett sms till Kvällsposten."
 • "Primärvårdens resultat ingår inte i ovanstående nationella siffror, men även där finns förbättringspotential kring klädreglerna."
 • "” Vi förstår att denna information kan skapa oro, men väljer ändå att uppmärksamma alla vårdnadshavare på att ovanstående har hänt i förebyggande syfte ”."
 • "Flertalet av ovanstående brottsgärningar fångades på film, något som varit avgörande i bevisföringen."
 • "Skatteverket gör utifrån ovanstående resonemang den bedömningen att underlaget för fastighetsbolagets hyressättning kan anses bristfälligt från marknadsmässig utgångspunkt och därför bör ifrågasättas. ”"
 • "Har du frågor om ovanstående ring"
 • "I senaste avsnittet av SVT:s Agenda diskuterades ovanstående faktum och vikten av en bra integration."
 • "Den totala löneskillnaden mellan könen, utan hänsyn tagen till ovanstående faktorer, var 13,2 procent."
 • "Men även om inkomsterna skulle sjunka av något av ovanstående skäl brukar de flesta kunna bo kvar som förut."
 • "Men idag torde vara första gången han fäller ovanstående kommentar om en finanskris."

Diskussion om ordet ovanstående