opponering

opponeringen

(-)(-)
Substantiv
utbildning