omgående

Adverb

Översättningar

Synonymer till omgående

Hur används ordet omgående

 • "– Det är ingen fara för patienterna att vistas i lokalerna men för alla medarbetare ska få en varaktig god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger Per Johansson."
 • "I de uppföljningar som gjorts av renoveringsinsatserna konstateras att grunden rensades på byggspill ganska omgående efter att rapporten presenterades i början av 2015."
 • "Polisen kunde omgående konstatera att metoderna i de beslagtagna BDSM-filmerna påminde starkt om de metoder som idrottsledaren senare utsatt pojkarna för."
 • "Flera boenden som används som HVB-hem stoppas omgående av Inspektionen för vård och omsorg och senast på fredag ska boendena vara stängda."
 • "Branden släcktes omgående."
 • "I samband med landstingsövergripande samverkangruppens möte i december begärde två skyddsombud att en riskbedömning skulle genomföras – nu kräver skyddsombuden svar omgående."
 • "Katterna omhändertogs omgående."
 • "Därför kommer kommunen, genom dess bolag, att söka bygglov och omgående utöka omfattningen av paviljongerna vid Matrosgatan, genom ett samarbete med grannfastigheten."
 • "Polisen beslutade sig omgående för att gripa 27-åringen och fick hjälp av ytterligare en ledig polis i området."
 • "Det innebär dels att vi omgående anställer mer folk, och att vi kommer utnyttja kapaciteten i Karlshamnslagret mycket mer, samt att vi säkrar verksamheten under en tid, säger Pär Möller, affärschef på Eon Gas."

Vad betyder omgående inom ålderdomlig ?

genast, direkt; med en gång

Diskussion om ordet omgående

omgående

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet omgående

 • "– Det är ingen fara för patienterna att vistas i lokalerna men för alla medarbetare ska få en varaktig god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger Per Johansson."
 • "I de uppföljningar som gjorts av renoveringsinsatserna konstateras att grunden rensades på byggspill ganska omgående efter att rapporten presenterades i början av 2015."
 • "Polisen kunde omgående konstatera att metoderna i de beslagtagna BDSM-filmerna påminde starkt om de metoder som idrottsledaren senare utsatt pojkarna för."
 • "Flera boenden som används som HVB-hem stoppas omgående av Inspektionen för vård och omsorg och senast på fredag ska boendena vara stängda."
 • "Branden släcktes omgående."
 • "I samband med landstingsövergripande samverkangruppens möte i december begärde två skyddsombud att en riskbedömning skulle genomföras – nu kräver skyddsombuden svar omgående."
 • "Katterna omhändertogs omgående."
 • "Därför kommer kommunen, genom dess bolag, att söka bygglov och omgående utöka omfattningen av paviljongerna vid Matrosgatan, genom ett samarbete med grannfastigheten."
 • "Polisen beslutade sig omgående för att gripa 27-åringen och fick hjälp av ytterligare en ledig polis i området."
 • "Det innebär dels att vi omgående anställer mer folk, och att vi kommer utnyttja kapaciteten i Karlshamnslagret mycket mer, samt att vi säkrar verksamheten under en tid, säger Pär Möller, affärschef på Eon Gas."

Vad betyder omgående inom förkortning ?

genast, direkt; med en gång

Möjliga synonymer till omgående

Diskussion om ordet omgående

omgående

Adverbial

Hur används ordet omgående

 • "– Det är ingen fara för patienterna att vistas i lokalerna men för alla medarbetare ska få en varaktig god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger Per Johansson."
 • "I de uppföljningar som gjorts av renoveringsinsatserna konstateras att grunden rensades på byggspill ganska omgående efter att rapporten presenterades i början av 2015."
 • "Polisen kunde omgående konstatera att metoderna i de beslagtagna BDSM-filmerna påminde starkt om de metoder som idrottsledaren senare utsatt pojkarna för."
 • "Flera boenden som används som HVB-hem stoppas omgående av Inspektionen för vård och omsorg och senast på fredag ska boendena vara stängda."
 • "Branden släcktes omgående."
 • "I samband med landstingsövergripande samverkangruppens möte i december begärde två skyddsombud att en riskbedömning skulle genomföras – nu kräver skyddsombuden svar omgående."
 • "Katterna omhändertogs omgående."
 • "Därför kommer kommunen, genom dess bolag, att söka bygglov och omgående utöka omfattningen av paviljongerna vid Matrosgatan, genom ett samarbete med grannfastigheten."
 • "Polisen beslutade sig omgående för att gripa 27-åringen och fick hjälp av ytterligare en ledig polis i området."
 • "Det innebär dels att vi omgående anställer mer folk, och att vi kommer utnyttja kapaciteten i Karlshamnslagret mycket mer, samt att vi säkrar verksamheten under en tid, säger Pär Möller, affärschef på Eon Gas."

Vad betyder omgående inom generell ?

genast, direkt; med en gång

Diskussion om ordet omgående