nickel

nicklet

nickel

nickeln

Substantiv
kemi
nickel
Grundämne med atomnummer 28, kemiskt tecken Ni, atomvikt 58.71, smältpunkt 1455 grader, kokpunkt 2900 grader. Upptäckt år 1751 av A.F. CronstedtNikkei

Namn

nickel

nickels

Substantiv
kemi
nickel
grundämne med atomnummer 28, kemiskt tecken Ni, atomvikt 58.71, smältpunkt 1455 grader, kokpunkt 2900 grader. Upptäckt år 1751 av A.F. Cronstedt

Synonymer

valuta
a US coin worth one twentieth of a dollar

Nikkei

Namn

nickel

Verb
plate with nickel
  • "nickel the plate"

nickel

Adjektiv
costing 5 dollars; slang for the price of unlawful drugs
  • "a nickel bag"
priced at 5 cents
  • "I can still remember when a nickel ice-cream cone cost only 10 cents"