zink

zinken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet zink

 • "Även koppar, zink och kvicksilver i varierande mängder ska finnas i jordlagren."
 • "Analyserna visar på förhöjda halter av metaller ( främst zink, koppar och bly ) samt polycykliska aromatiska kolväten ( PAH )."
 • "Det handlar om metallerna barium, bly, kadmium, kvicksilver och zink samt polycykliska aromatiska kolväten ( PAH )."
 • "Åsa Olofsson gav därför rådet till fastighetsavdelningen att inte använda SBR på grund av ämnen som PAHer, ftalater, PCB och framförallt tungmetaller som zink, bly, arsenik och kadmium."
 • "Kadmium, zink och bly."
 • "Vid gruvan utvinns zink, koppar, bly, guld och silver."
 • "Gruvföretaget Boliden har upptäckt en ny malmfyndighet med höga halter av zink, silver och bly i sin gruva i Garpenberg."
 • "Det är i första hand zink och bly som ska brytas i Stollbergsfältet och Boliden hoppas på gruvstart om cirka tio år, om allt går enligt planen."
 • "Fördelen med det är att man kan utnyttja det befintliga anrikningsverket vid Garpenbergsgruvan, där man utvinner zink, bly och silver."
 • "- Tar man bort kött och fisk är det jätteviktigt att äta mycket bönor och linser för att få i sig tillräckligt med järn, zink och selen."
 • "Även koppar, zink och kvicksilver i varierande mängder ska finnas i jordlagren."
 • "Analyserna visar på förhöjda halter av metaller ( främst zink, koppar och bly ) samt polycykliska aromatiska kolväten ( PAH )."
 • "Det handlar om metallerna barium, bly, kadmium, kvicksilver och zink samt polycykliska aromatiska kolväten ( PAH )."
 • "Åsa Olofsson gav därför rådet till fastighetsavdelningen att inte använda SBR på grund av ämnen som PAHer, ftalater, PCB och framförallt tungmetaller som zink, bly, arsenik och kadmium."
 • "Kadmium, zink och bly."
 • "Vid gruvan utvinns zink, koppar, bly, guld och silver."
 • "Gruvföretaget Boliden har upptäckt en ny malmfyndighet med höga halter av zink, silver och bly i sin gruva i Garpenberg."
 • "Det är i första hand zink och bly som ska brytas i Stollbergsfältet och Boliden hoppas på gruvstart om cirka tio år, om allt går enligt planen."
 • "Fördelen med det är att man kan utnyttja det befintliga anrikningsverket vid Garpenbergsgruvan, där man utvinner zink, bly och silver."
 • "- Tar man bort kött och fisk är det jätteviktigt att äta mycket bönor och linser för att få i sig tillräckligt med järn, zink och selen."

Vad betyder zink inom grundämnen ?

Fotograf: Wikipedia
metalliskt grundämne med atomnummer 30, kemiskt tecken Zn, atomvikt 65.37, smältpunkt 419.5 grader, kokpunkt 907 grader. Känt sedan antiken. https://sv.wikipedia.org/wiki/Zink

Relaterat till zink

material

Diskussion om ordet zink