guldhalt

guldhalten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet guldhalt

  • "Prospekteringsresultaten i Laver indikerar att det rör sig om en mineralisering på ca 500-700 miljoner ton med en kopparhalt på 0, 15-0, 25 % och en guldhalt på 0, 10-0, 15 gram / ton."
  • "Aitiks nuvarande mineralreserv uppgår till 710 miljoner ton med en kopparhalt på 0,25 % och en guldhalt på 0,14 gram / ton."
  • "– De måsta ha en särskild vikt, en särskild form, en särskild guldhalt och guldtackorna ska vara tillverkade av särskilt godkända raffinaderier, säger Heidi Elmér."
  • "Toppresultatet är en guldhalt på 228 gram per ton."
  • "Starten på undersökningen av området var fyndet av ett block med extremt hög guldhalt 2000."
  • "Elva gram guld per ton är också en mycket hög guldhalt."
  • "Men en låg guldhalt är inte med självklarhet ett hinder för en lönsam gruvdrift."
  • "Resultaten pekar på att det går att bryta mer malm än man tidigare räknat med och med något högre guldhalt, även mängden som går att bryta i dagbrott är betydligt större."

Relaterat till guldhalt

material

Diskussion om ordet guldhalt