mynna

mynnar
mynnade
mynnat
Verb

Översättningar

Synonymer till mynna

Hur böjs ordet mynna på svenska?

Presens: mynnar
Preteritum: mynnade
Supinum: mynnat

Hur används ordet mynna

 • "Kursen är ett pilotprojekt och Vuxenskolan hoppas att den ska mynna ut i en självgående föräldrargrupp som fortsätter att träffas."
 • "Låta deras berättelser, arbeten och upplevelser mynna ut i en serie reportage."
 • "Hade du någonsin kunna tro att klippet skulle mynna ut i något sådant här?"
 • "Händelsen är något ” rörig ” enligt polisen och vilka brottsmisstankar som den kommer att mynna ut i är något oklart."
 • "Exakt vad detta kommer att mynna ut i är oklart, men Lena Ek säger att läget kommer att klarna någon gång i december."
 • "Vad det kommer att mynna ut i är än så länge oklart."
 • "Man har också vänt sig mot att det nya reningsverket skulle mynna ut i havet utanför stugområdet och därmed kunna förorena vattnet."
 • "– Det här måste mynna ut i att man inte kan bevilja ansvarsfrihet på bolagsstämman i morgon."
 • "Om uppföljningen leder till en formell granskning kan ärendet så småningom mynna ut i att Hexagon tvingas betala vite, för att ha brutit mot reglerna om de börsnoterade bolagens informationsgivning."
 • "Och där har man testat ett parti hoverboards, men testet ser inte ut att mynna ut i några åtgärder gällande hoverboards i stort."

Ordet mynna har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
 • Inom generell
bildligt
bildligt
generell

Vad betyder mynna inom bildligt ?

om flod

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till mynna (inom bildligt)

Ordet mynna inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till mynna (inom bildligt)

Möjliga synonymer till mynna (inom bildligt)

Ordet mynna inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till mynna (inom generell)

Möjliga synonymer till mynna (inom generell)