muljering

muljeringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder muljering inom lingvistik ?

Palatalisering, eller muljering, är en modifiering av ett språkljud som uppstår när tungan reses eller trycks mot den hårda gommen – när man, enkelt uttryckt, "uttalar ett 'j' tillsammans med en annan konsonant". IPA-symbolen för palatalisering är ett upphöjt j: [ʲ]. https://sv.wikipedia.org/wiki/Palatalisering

Möjliga synonymer till muljering

Diskussion om ordet muljering