moral

morals
Substantiv

Översättningar

Synonymer till moral

Hur används ordet moral

  • "the moral of the story is to love thy neighbor"

Vad betyder moral inom lingvistik ?

the significance of a story or event

Möjliga synonymer till moral

Diskussion om ordet moral

morals

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet morals