marine

marines
Substantiv

Översättningar

Svenska
 • marin  [ militärväsen, sjöfart ]
 • marinsoldat  [ militärväsen, sjöfart ]

Synonymer till marine

Vad betyder marine inom militärväsen, sjöfart ?

a member of the US Marine Corps

Möjliga synonymer till marine

Diskussion om ordet marine

marine

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet marine

 • "marine insurance"
 • "marine explorations"
 • "marine plants and animals such as seaweed and whales"
 • "saltwater fish"
 • "marine barracks"

Ordet marine har 2 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom generell
sjöfart
generell

Vad betyder marine inom sjöfart ?

of or relating to the sea native to or inhabiting the sea

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till marine (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till marine (inom sjöfart)

Ordet marine inom generell

of or relating to military personnel who serve both on land at at sea (specifically the U.S. Marine Corps)

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet marine

marin

Adjektiv

Hur används ordet marin

 • "Blue science park i Karlskrona har fått 12 miljoner kronor från EU för att skapa test-arenor inom telekom / it, e-hälsa och marin teknik."
 • "Riksantikvarieämbetet anser att basen är en viktig bebyggelsemiljö som speglar en 300-årig marin historia."
 • "Singapores marin tar snart i bruk en ny klass av örlogsfartyg, Littoral Mission Vessel, LMV och ett avtal har tecknats om att anläggningen i Karlskrona ska konstruera och leverera de åtta överbyggnaderna."
 • "Kockums i Karlskrona ( ThyssenKrupp Marine Systems ) ska leverera åtta kompositöverbyggnader till fartyg till Singapores marin."
 • "Örlogshamnen är en viktig marin plats för det svenska försvaret."
 • "– Ordern är inte stoppad men FMV och Försvarsmakten diskuterar en ny marin strategi, säger Toni Eriksson, kommunikationsdirektör på FMV, till Ny Teknik."
 • "– Att delta i den nationella kusträddardagen är ett sätt för oss att uppmärksamma problemet med marin nedskräpning."
 • "Trots nyligen lovad satsning på ökad marin närvaro blir det tvärtom."
 • "Stefan Ring, militärstrategisk expert vid Försvarshögskolan, anser att en fortsatt Gripeninsats är ett bättre val än en marin insats för att upprätthålla vapenembargot."
 • "Högskolans civilingenjörsutbildning i marin teknik är unik i Sverige eftersom den fokuserar på marintekniska system, och nu kan studenterna möta företag och den offentliga sektorn för att utföra laborationer och experiment – precis intill klassrummet."

Vad betyder marin inom sjöfart ?

sjöförsvar

Diskussion om ordet marin