manskap

manskapet

manskap

manskapen

Substantiv

Synonymer

  • trupp

    [ militärväsen ]
sjöfart

Synonymer