mala

maler
malde
malt
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till mala

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet mala på svenska?

Presens: maler
Preteritum: malde
Supinum: malt

Ordet mala har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom gruvdrift
generell
vardagligt
gruvdrift

Vad betyder mala inom generell, generell ?

finfördela till pulver

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till mala (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet mala inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till mala (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till mala (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet mala inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Engelska

Möjliga synonymer till mala (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet mala

malt

malten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar (inom gruvdrift)

Hur används ordet malt

 • "Från husets källare luktar det malt och humle."
 • "Rättsmaskineriets kvarnar har malt långsamt, trots att utredningar av hatbrott ska prioriteras."
 • "Hemligheten ligger i det som kallas för drav, som består av malt och stärkelse; helt enkelt det som blir över efter att ölet har silats."
 • "– Det känns fantastiskt roligt att vi nu har fått det här riktigt lokalodlade och vi har en spårbarhet från mälteriet så att vi verkligen vet att vi använder malt från bygden, säger Per Vikström, en av ägarna till bryggeriet."
 • "Åkrarna låg i träda – nu odlar Anders malt till lokala bryggeriet"
 • "Åkrarna låg i träda – nu odlar Anders malt till lokala bryggeriet"
 • "– Avfallet, det vill säga det som inte utgörs av metallen ifråga, är malt till fin sand som innehåller bland annat tungmetaller och ofta svavelföreningar, som tar mycket stora arealer i anspråk och som kan läcka till miljön."
 • "Sedan dess har rättsmaskineriet malt på."
 • "Det är malt, jäst, vatten och humle som är huvudingredienserna i öl."
 • "Viking Malt i Halmstad har ansökt om att få utöka produktionen av malt från 200 000 ton till 230 000 ton per år."

Ordet malt inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till malt

Relaterat till malt

förtäring

Diskussion om ordet malt

mald

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet mald

 • "– När jag var fjorton år körde jag med häst och vagn och fick vår säd mald här."
 • "I köksträdgården prövades odling i basaltmjöl, mald magma från vulkanutbrott."
 • "I samtalen som kommer in till Giftinformationscentralen framkommer att ungdomarna köper en burk med mald muskotnöt som de delar på."
 • "Då ska det tydligt anges om det som finns i förpackningen är skinka från helmuskel, skinkbitar eller mald skinka som sedan pressats ihop."
 • "Extra noga med mald köttfärs"
 • "Färsen är mald och packeterad av Hilton Foodgroup i Västerås."
 • "– Man hade ju mald cikoriarot."
 • "Nu har de fått äta färsk, mald ekflis blandat med bananflugemat, berättar Jonas Hedin."
 • "2 msk kanel, mald"
 • "Miljöinspektörerna skriver i protokollet från inspektionen att färsen inte såg ut att vara mald samma dag."

Möjliga synonymer till mald

Diskussion om ordet mald

malt

malt
malted
malted
Verb

Översättningar

Vad betyder malt inom generell, generell, generell, generell, generell ?

bereda säd till malt

treat with malt or malt extract

turn into malt, become malt

convert grain into malt

convert into malt

Diskussion om ordet malt

malt

malts
Substantiv

Översättningar

Ordet malt har 2 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
mat
generell

Ordet malt inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till malt (inom mat)

Ordet malt inom generell

alcoholic beverage made with malt

grain that is kiln-dried after having been germinated by soaking in water; used especially in brewing and distilling

Synonymer till malt (inom generell)

Uttryck till malt (inom generell)

Diskussion om ordet malt