nag

nag
nagged
nagged
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till nag

Hur används ordet nag

  • "She nags her husband all day long"
  • "nagging concerns and doubts"
  • "she nagged to take a vacation"

Ordet nag har 4 betydelser

  • Inom enhet
  • Inom generell
  • Inom mat
  • Inom dialektalt
enhet
generell
mat
dialektalt

Vad betyder nag inom enhet ?

bother persistently with trivial complaints

Översättningar (inom enhet)

Synonymer till nag (inom enhet)

Möjliga synonymer till nag (inom enhet)

Vanlig betydelse av ordet nag inom generell

worry persistently

Översättningar (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet nag inom mat

remind or urge constantly

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till nag (inom mat)

Ovanlig betydelse av ordet nag inom dialektalt

Översättningar (inom dialektalt)

Diskussion om ordet nag

nag

nags
Substantiv

Översättningar (inom dialektalt)

Svenska

Synonymer till nag (inom dialektalt)

Ordet nag har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom häst
  • Inom data
vardagligt
häst
data

Ordet nag inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till nag (inom vardagligt)

Ordet nag inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till nag (inom häst)

Möjliga synonymer till nag (inom häst)

Ordet nag inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till nag (inom data)

Diskussion om ordet nag