lika

[ˈliːˌka]
Adverb

Översättningar

Engelska

Synonymer till lika

Hur uttalas ordet lika?

[ˈliːˌka]

Ordet lika inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till lika

Diskussion om ordet lika

lika

[ˈliːˌka]
Adjektiv

Hur uttalas ordet lika?

[ˈliːˌka]

Hur används ordet lika

  • "– Jag beklagar att situationen är sådan att vi inte kan möta alla önskemål lika snabbt."
  • "Detta kan innebära att härbärget inte kan hålla öppet lika mycket som det var tänkt."
  • "Det fick teatergruppen att undra om det inte fanns lika många ord att beskriva kärlek på."
  • "– I den bästa av världar skulle länsstyrelsen ha möjlighet att besöka gårdarna lika ofta som Distriktsveterinärerna gör, en gång i kvartalet, men vi har full förståelse för att det varken finns tid eller ekonomiska resurser för det, säger Johan Dalén, vd för Svensk Mink till SVT Nyheter Blekinge."
  • "Den kan lika gärna komma i januari numera."
  • "– Det är nog procentuellt ganska lika i kommunerna men den generalla bilden är att det pratas mycket om ett ökat narkotikaanvändande, säger han."
  • "Jag har pratat med gäster där som känner sig åsidosatta och de påpekar att det är mycket i själva Karlshamn men inte lika mycket där de bor."
  • "Man hade lika gärna kunnat vara död, säger Kjell Hobjer."
  • "El- och energiprogrammet, fordonstekniska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet har ungefär lika många sökande som nuvarande läsår."
  • "Det finns några år då det har varit ungefär lika torrt som nu i sydöstra Sverige."

Ordet lika inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet lika