line-up

line-ups
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till line-up

Diskussion om ordet line-up

  • caspiax61 - 2009-04-18

    Även "konstellation" borde "line-up" betyda på svenska då uttrycket ofta används om den uppsättning medlemmar som ett rockband har vid en viss tidpunkt i bandets historia.

tie-up

tie-ups
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet tie-up har 4 betydelser

  • Inom skogsbruk
  • Inom textil
  • Inom organisation
  • Inom musik
skogsbruk
textil
organisation
musik

Ordet tie-up inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till tie-up (inom skogsbruk)

Ordet tie-up inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Ordet tie-up inom organisation

Synonymer till tie-up (inom organisation)

Möjliga synonymer till tie-up (inom organisation)

Ordet tie-up inom musik

Synonymer till tie-up (inom musik)

Diskussion om ordet tie-up

lie up

lied up
lied up
lie up
Verb

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till lie up

Diskussion om ordet lie up