laugh

laughs
Substantiv

Översättningar

Synonymer till laugh

Hur används ordet laugh

  • "his face wrinkled in a silent laugh of derision"

Ordet laugh har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
ALLMÄNT
generell
amerikansk engelska

Ordet laugh inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till laugh (inom ALLMÄNT)

Ordet laugh inom generell

the sound of laughing

a facial expression characteristic of a person laughing

Synonymer till laugh (inom generell)

Ordet laugh inom amerikansk engelska

Synonymer till laugh (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet laugh

laugh

laugh
laughed
laughed
Verb

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till laugh (inom amerikansk engelska)

Hur används ordet laugh

  • "We couldn't stop laughing at his silly jokes"

Ordet laugh har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder laugh inom generell, generell ?

produce laughter

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till laugh (inom generell)

Ordet laugh inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Diskussion om ordet laugh

laugh

Adjektiv

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till laugh

Diskussion om ordet laugh