kvida

kvider

kved

kvitt

kvid

Verb

Synonymer
kvitt

Adverb
  • Engelska
  • even [ allmänt ]