konfiskering

konfiskeringen

konfiskeringar

konfiskeringarna

Substantiv
juridik
Konfiskering eller konfiskation, att konfiskera, är en juridisk term som betyder att ta i beslag, dra in till kronan/staten, beslagta utan att ge full ersättning. I modernt svenskt lagspråk används istället begreppet förverkande.

Synonymer