kommendering

kommenderingen

kommenderingar

kommenderingarna

Substantiv
Vanligast militärväsen