pick-up

pick-ups
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pick-up har 2 betydelser

  • Inom organisation
  • Inom norgespec
organisation
norgespec

Ordet pick-up inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Svenska

Möjliga synonymer till pick-up (inom organisation)

Ordet pick-up inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Diskussion om ordet pick-up

kick up

Substantiv

Vad betyder kick up inom generell ?

raising the feet backward with the hands on the ground; a first movement in doing a handstand

Diskussion om ordet kick up

kick up

kick up
kicked up
kicked up
Verb

Översättningar

Hur används ordet kick up

  • "kick up dust"

Vad betyder kick up inom generell, generell, generell ?

cause to rise by kicking

Möjliga synonymer till kick up

Diskussion om ordet kick up