illuminate

illuminate
illuminated
illuminated
Verb

Översättningar

Hur används ordet illuminate

 • "The lamplight illuminated her pretty face"
 • "The teacher tried to illuminate what mathematics is all about"

Ordet illuminate har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom hygien
 • Inom generell
ekonomi
ALLMÄNT
hygien
generell

Ordet illuminate inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till illuminate (inom ekonomi)

Ordet illuminate inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till illuminate (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till illuminate (inom ALLMÄNT)

Ordet illuminate inom hygien

Möjliga synonymer till illuminate (inom hygien)

Ordet illuminate inom generell

paint, as of medieval manuscripts

Diskussion om ordet illuminate

illuminating

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till illuminating (inom generell)

Hur används ordet illuminating

 • "an illuminating lecture"
 • "illuminating pieces of information"
 • "the sun's illuminating rays"

Ordet illuminating har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom generell
utbildning
generell

Ordet illuminating inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till illuminating (inom utbildning)

Ordet illuminating inom generell

highly enlightening; making understandable or clarifying

providing light

Synonymer till illuminating (inom generell)

Diskussion om ordet illuminating