enlighten

enlighten
enlightened
enlightened
Verb

Översättningar

Hur används ordet enlighten

  • "Can you enlighten me--I don't understand this proposal"

Ordet enlighten har 3 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
litteratur
generell
ALLMÄNT

Ordet enlighten inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till enlighten (inom litteratur)

Ordet enlighten inom generell

make understand

give spiritual insight to; in religion

Synonymer till enlighten (inom generell)

Uttryck till enlighten (inom generell)

Ordet enlighten inom ALLMÄNT

Möjliga synonymer till enlighten (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet enlighten