shed light on

Verb

Möjliga synonymer till shed light on

Diskussion om ordet shed light on

  • - 2009-04-20

    belysa

  • - 2010-05-15

    belysa

  • - 2010-05-15

    kasta ljus på